Produce Yuji Takatsu
Movie Hiroshi kihata
Writing Retsu Shirakawa
Graphic minami